واحد آموزشی بنیان شعبه ای در اصفهان ندارد


در پاسخ به سوال والدین محترم...... به استحضار می رساند دبستان پسرانه غیر دولتی بنیان هیچ شعبه ای در شهر اصفهان ندارد.

بخشی از تعهد نامه انضباطی دبستان

به نام خدا

اولياي گرامي :

ارتباط و تعامل سازنده، مؤثر و هميارانه دو نهاد خانواده و مدرسه، اثرات غير قابل انکاري بر کيفيت و کميتِ يادگيري و تحصيلِ دانش‌آموز بر جاي خواهد گذاشت، و از طرف ديگر لازمة سازندگي و موثر بودنِ اين ارتباط، تبيين وظايف و تعهدات متقابلِ اين دو نهاد نسبت به يکديگر و نيز نسبت به دانش آموز مي‌باشد.

با توجه به موارد فوق خواهشمند است مقررات انضباطي- سازماني زير را، که بر اساس مفاد منشور خانه و مدرسة غير دولتي بنيان تنظيم شده است و جزئيات بيشتري از نحوة تعاملاتِ ميان خانواده و مدرسه را مشخص مي سازد، با دقت مطالعه کرده و مورد توجه قرار دهيد:

الف ) ساعات کار آموزشي در پايه هاي اول تا ششم مقطع دبستان در روزهاي شنبه تا چهارشنبه هر هفته از ساعت 7:45 تا 13:30 مي باشد.

• یادآوري 1: درب دبستان در هر روز كاري، رأس ساعت 20/7 باز شده و مسؤوليت مراقبت از دانش آموزان قبل از اين ساعت بر عهده اولياء محترم مي باشد.

 1) مراسم صبحگاه مدرسه رأس ساعت 7:30 آغاز شده و حضور تمام دانش آموزان در مراسم صبحگاه ضروري مي‌باشد.

 2) انتظار مي رود تماميِ دانش آموزان، قبل از ساعت مقرر در مدرسه حضور داشته باشند.

 بديهي است در صورت غيبت و تأخير غير موجه دانش آموز، مقررات وضع شده از سوي آموزش و پرورش(آیین نامه اجرایی مدارس) در مورد دانش‌آموز اعمال خواهد شد.

 • يادآوري 2 : هر بار تأخير در ورود يک دانش آموز، معادل يک ساعت غيبتِ غير‌موجه بوده و در صورتي كه غيبت غيرموجه بيشتر از 5 ساعت شود، موضوع جهت تصميم گيري به شوراي مدرسه ارجاع خواهد شد.احراز رتبه مدرسه موفق استانی
حتما” بازدید کنید

3 تعداد کاربران بر خط 250290 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 1588 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 127 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا