پیش دبستان و دبستان بنیان

این تعلیم و تعلم است که فرهنگ جامعه را رشد می دهد و انسانها را به سوی کمال رهنمون می سازد

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیر دولتی هوشمند بنیان به منظور فراهم سازی زمینه توسعه ی تعلیم و تربیت بر مبنای اصول و ارزشهای دینی، بومی و ملی، با ایجاد زمینه رشد و پرورش همه جانبه کودکان و شناسایی زمینه سازی بروز و ظهور استعدادها و توانمندی های آنان به عنوان سرمایه های اجتماعی در چارچوب اهداف دوره ابتدایی در سال 1386 تاسیس گردیده است.
این مرکز آموزشی با تبدیل شدن به پایگاه احترام و اعتماد عمومی در آموزش و پرورش از طریق احراز رتبه اول ارزیابی آموزش و پرورش تا سال 1393 در سطح ناحیه و استان و در نهایت ارتقاء سیستم آموزشی به مدرسه هوشمند را به عنوان یکی از چشم اندازهای خود تعیین نموده است.
بنیان معتقد است برای شکل‌گیری یک ارتباط و تعامل سازنده،موثر و همیارانه میان دو نهاد "خانواده" و "مدرسه" لازم است تا حقوق و متقابلاً وظایف و تعهدات این دو نهاد نسبت به یکدیگر و نیز نسبت به فرآیند یادگیری دانش آموز ،به طور کامل و شفاف ،تعریف و تبیین شده و مورد توجه قرار گیرد

دوره اول :اصفهان،خیابان میر،روبروی بیمارستان سپاهان

دوره دوم:اصفهان،خیابان میر،روبروی بانک کارآفرین

دوره اول:36650636-36650637

دوره دوم:36610577-36612962

Top