مشاهده آخرین رویدادهای مدرسه
سال 1393 بر نوآموزان و دانش آموزان بنیان مبارک


سفره هفت سینی که امروزه بیشتر مرسوم است دارای هفت مورد از چیزهایی مانند:
سبزه : نماد خرمی 
سرکه : نماد شادی ( میوه تاک ) 
سمنو : نماد خیر و برکت 
سیب : نماد مهر و مهرورزی 
سیر : نگهبان سفره ( محافظت کننده از شر ) 
سماق: نماد مزه زندگی 
سنجد : نماد حیات 
سپند : (اسفند) 
یا چیدمانی بدین ترتیب دارد:
سمنو: نماد زايش و بارورى گياهان است و از جوانه هاى تازه رسيده گندم تهيه مى شود.
سيب: نماد بارورى، زايش و سلامتي است.
سنجد: نماد عشق و دلباختگى است و از مقدمات اصلى تولد و زايندگى.
سبزه: نماد شادابى و سرسبزى و نشانگر زندگى بشر و پيوند او با طبيعت است.
سماق، سرکه و سير: نماد چاشنى و محرک شادى و سلامتي در زندگى به شمار مى روند.
سکه: به نيت برکت و درآمد زياد انتخاب و بر سفره هفت سين مي نشيند .
اما غير از اين گياهان و ميوه هاى سفره نشين، خوان نوروزى اجزاى ديگرى هم داشته است، در اين ميان تخم مرغ نماد زايش و آفرينش است و نشانه اى از نطفه و نژاد.
آينه: نماد روشنايى است و حتماً بايد در بالاى سفره جاى بگيرد.
آب: نشانه برکت و پاکي در زندگى است .
اسپند، شاخه هاى سرو، دانه هاى انار، گل بيدمشک، شير نارنج، نان و پنير، شمعدان و... را هم مى توان جزو اجزاى ديگر سفره هفت سين دانست.
وامروزه ايرانيان به هنگام چيدن سفره هفت سين اولين و مهمترين موردي را که بر سفره قرار مي دهند، قرآن کريم است . ايرانيان مسلمان به نشانه توکل و توسل به خداوند متعال در آغاز سال و درخواست بهترينها از خالق خويش قرآن را در بهترين جاي سفره قرار داده و پس از آن اجزاي ديگر را مي چينند . وبا خواندن دعای یا مقلب القلوب والابصار ازخداوند ی که تدبیر کننده امور است دگرگونی حال خود به بهترین حالات و تازه شدن وتغیر یافتن را همراه بهار می خواهند.

 احراز رتبه مدرسه موفق استانیمنوی ناهارکلیپ تربیتی ...... پدر
برای دریافت فایل تمرینات
چرتکه روی تصویر بالا
کلیک کنید

3 تعداد کاربران بر خط 180034 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 612 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 219 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا