دبستان پسرانه غیر دولتی بنیان هیچ شعبه ای در شهر اصفهان ندارد.

Module Border Module Border
  به بهانه ی روز هوای پاک ..... روز مشارکت مردمی Module Border Module Border
Module Border Module Border
  شاید این بار ................ 


کسب رتبه اول مسابقات علمی ، آموزشی و فرهنگی  ناحیه .....  اینجا      کلیک کنید.
کسب رتبه اول و دریافت کاپ قهرمانی مسابقات بسکتبال توسط ....   اینجا     کلیک کنید


کسب رتبه اول   مسابقه ی "کتاب برتر"
در سه دوره ی تحصیلی ابتدایی ، متوسطه ی اول و متوسطه ی دوم
ناحیه سه اصفهان

کسب رتبه اول مسابقه ی نقاشی با عنوان "محرم از نگاه من"
در سه دوره ی تحصیلی ابتدایی , متوسطه اول و دوم ناحیه سه اصفهان

کسب رتبه اول ...................................... به زودی......
کسب رتبه اول ...................................... به زودی......


Module Border Module Border
Module Border Module Border
  تازه های آموزشی / پرورشی / تربیتی /فوق برنامه 

Module Border Module Border
Module Border Module Border
  مشاهده آخرین انتخاب................ 

Module Border Module Borderاحراز رتبه مدرسه موفق استانیهنر و خلاقیت          فرهنگی و هنری

2 تعداد کاربران بر خط 314170 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 552 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 184 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا