در پاسخ به سوال مراجعین محترم


 دبستان پسرانه غیر دولتی بنیان هیچ شعبه ای در شهر اصفهان ندارد.

کارکرد اجرایی مغز چیست ؟کارکرد اجرایی به مجموعه ای از فعالیت های ذهنی که در لوب فروتنال هماهنگ می شود، اشاره دارد.
عملکرد اجرایی توانایی هایی همچون مدیریت زمان و توجه، سوئیچ کردن تمرکز، طرح نقشه و سازماندهی، یادآوری جزئیات، محدود کردن رفتار و به کار بردن تجربیات قبلی در عملکرد فعلی را در بر می گیرد. وقتی در کارکرد اجرایی مشکل ایجاد شود، کنترل رفتار کاهش می یابد، و این می تواند عملکرد فرد را متأثر کند.

انواع عملکرد اجرایی:
کارکرد اجرایی به 2 بخش تقسیم می شود.
- سازماندهی
- تنظیم کردن
سازمان دهی شامل جمع آوری اطلاعات و سازمان دادن آنها برای ارزیابی می باشد.
تنظیم کردن شامل ذخیره محرکهای محیطی و تغییر رفتار در پاسخ به آنهاست.
اختلال های کارکرد اجرایی:
یک فرد می تواند با کارکرد اجرایی ضعیف متولد شود. کارکرد اجرایی همچنین می تواند توسط آسیب در کرتکس پرفرونتال مغز آسیب ببیند.
مشکل در کارکرد اجرایی مرتبط با اختلالهای رشدی - روانی نظیر : افسردگی، ADHD، اختلال یادگیری و همچنین ضربه های خفیف و یا آسیب سر می تواند منجر به مشکلاتی در عملکرد اجرایی شود.
کارکرد اجرایی در کودکان :
مشکل در کارکرد اجرایی می تواند وراثتی باشد، و این مشکل در طول سنین مدرسه کودک ، زمانی که آنها با تکالیف مدرسه درگیر شوند ظاهر می شود. باتوجه به این موضوع که مغز بر رشد خود تا سنین بزرگسالی ادامه می دهد، عملکرد اجرایی یک فرد توسط تغییرات فیزیکی و همچنین توسط تجربیات در حال پیشرفت، شکل می گیرد.
توجه به موقع به مشکلات موجود در کارکرد اجرایی می تواند به فرد در جبران کردن ضعفها کمک کند.
از نشانه های اینکه کودکی ممکن است در کارکرد اجرایی دچار مشکل باشد، شامل مشکلاتی در طرح نقشه، برآورد کردن زمان کامل شدن یک پروژه، داستان گفتن (کلامی یا نوشتاری)، حفظ کردن اطلاعات، شروع فعالیت، نگهداری اطلاعات تا زمان استفاده کردن از آنها (به طور مثال: به یاد آوردن یک شماره تلفن زمانی که بخواهیم تماس بگیریم).

       ادامه .............               پرتال اداره کل آموزش و پرورش اصفهانمبعث نبی مکرم اسلام مبارک

وبلاگ تخصصی دبستان بنیان

وبلاگ تخصصی پیش از دبستان بنیان

امکانات جدید برای اولیا محترم

              

تازه های آموزشی / پرورشی / تربیتی /فوق برنامه
2 تعداد کاربران بر خط 371746 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 385 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 191 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا