برگزیده مدرسه موفق استان


کسب عنوان دبستان پیشگام در افق 1404
افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان  را
به خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.


8 تعداد کاربران بر خط 621416 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 106 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 74 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا