برگزیده مدرسه موفق استان


کسب عنوان دبستان پیشگام در افق 1404
افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان  را
به خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.


22 تعداد کاربران بر خط 608042 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 55 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 21 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا