برگزیده مدرسه موفق استان


کسب عنوان دبستان پیشگام در افق 1404
افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان  را
به خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.


26 تعداد کاربران بر خط 596753 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 81 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 75 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا