برگزیده مدرسه موفق استان


کسب عنوان دبستان پیشگام در افق 1404
افتخار دیگری در شناسنامه آموزشی دبستان  را
به خانواده بزرگ بنیان تبریگ می گوییم.


12 تعداد کاربران بر خط 603008 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 86 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 20 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا