دانش آموز پرسش گر امروز...... پژوهشگر فردا......
با یاری خداوند متعال

و مشارکت جمعی اولیا ی گرامی دبستان بنیان

با راه اندازی واحد آزمایشگاه علاوه بر فعالیت های فیزیک....

مباحث زیست شناسی و بخش تشریح 

از تاریخ  15/10/93 شروع به کار می نماید.کارگاههای آموزشی درس کار و فناوری - جلسات مقدماتی
4 تعداد کاربران بر خط 621421 تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز 106 تعداد بازدیدکنندگان ديروز 79 تعداد بازدیدکنندگان امروز
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا