حضور جناب آقای دکتر نظریان ، مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه سه و سرکار خانم زینالی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه سه در دبستان بنیان

حضور جناب آقای دکتر نظریان ، مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه سه و سرکار خانم زینالی کارشناس مسئول آموزش ابتدایی ناحیه سه در دبستان بنیان درجمع کارگروه آموزش مجازی دبستان بنیانپنجشنبه دوم مرداد ماه ۹۹
1399/07/18

برگزیدگان نهمین جشنواره نوجوان سالم

برگزیدگان نهمین جشنواره نوجوان سالمکسب رتبه اول اقدام پژوهی در نهمین جشنواره نوجوان سالم ناحیه 3 آموزش و پرورش اصفهان توسط سرکار خانم شایگان آموزگار پایه ششم و انتخاب سرکار خانم حاجی هاشمی مدیر دبستان دوره دوم به عنوان برگزیده رابط جشنواره
1399/07/18

اعلام نتایج ارزیابی استانی راهبری و کیفیت بخشی به آموزش ، در فضای مجازی

 ارتباطات گروهی باعث انجام رفتارهای گوناگون می شود که برخی از آن عبارتند از :.⭕انتقال تجازب موفق در تعاملات و رفتارهای اجتماعی ، منسجم و سودمند⭕توانمندی برای تاثیر گذاری بر اجتماع پیرامون و همیاری همه جانبه⭕ توزیع دانش و تبادل انرژی در جمع⭕گسترش مهارت های ویژه اجتماعی دوران پسا کرونا⭕کنترل احساسات و عواطف و تعدیل کردن امید و کاهش احساس شکست در مخاطبین.🎯 معمولا" افرادی که قصد کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید دارند، قطعاً نیا...
1399/07/18
Prev 1 Next 
Top