آشنایی با فلسفه ایثار و شهادت

file name : falfafe-eisar-va-shahadat.pdf

file size : 2 MB

  
۲۹ دیماه روز مشارکت مردمی و هوای پاک 
file name : P-7-4758.pdf
file size : 5 MB

  

آیت الکرسی 
file name : Ayatolkorsi.Saad-Alghamdi.mp3
file size : 445 KB

  

سوالات مربوط به مسابقه شمیم ولایت
file name : shmim-velayat.pdf
file size : 184 KB

  

تصویر روی جلد مسابقه شمیم ولایت
file name : shamim-velayat.jpg
file size : 86 KB