نگاهی به روش های پرورش خلاقیت در دانش آموزان

سیستم کنونی آموزش و پرورش در ایران عمدتاً مبتنی بر محفوظات است و این یکی از چند دلیل ناخشنودی دانش آموزان از درس و مدرسه است. به عقیده روانشناسان پرورشی، می توان شیوه تفکرگرا و توانایی های خلاق را به اشخاص آموخت. اعمال این روش در کودکان و نوجوانان بسیار قوی تر است. در زیر به چند روش که در پرورش خلاقیت دانش آموزان موثر است، اشاره می کنم.

۱) به گستردگی تجارب دانش آموزان میدان بدهیم؛ «تخیل» یکی از پایه های تفکر خلاق است. تخیلات، کارهای نو و بدیع دانش آموزان باید مورد تشویق قرار گیرد.

در واقع معلم باید به طرح سوالاتی بپردازد که تفکر واگرا را در دانش آموزان تقویت کند. به طور مثال به جای این سوال که «جاذبه زمین چیست؟» یا «جاذبه را تعریف کنید» بهتر است سوال شود «اگر جاذبه زمین وجود نداشت چه مشکلاتی برای انسان پیش می آمد؟» سوال هایی که با «چرا» و «چگونه» آغاز می شوند در تقویت تفکر واگرا موثر هستند.

ادامه مطلب...

مدرسه بدون کیف

برای توسعه کشور باید بفهمیم آموزش ابتدایی و راهنمایی تا چه اندازه مهم هستند، این آموزش ها باید جدی گرفته شوند و برای آنها معلمان ویژه تربیت شود، باید فضاهای زیبایی برای این مدارس طراحی کرد و مدیریت آنها را به افراد آگاه، بصیر و باتجربه سپرد. این گفته به نقل از مرحوم دکتر حسین عظیمی به خوبی اهمیت وجایگاه مدارس پایه یا مقاطع ابتدایی و راهنمایی را نه تنها در سرنوشت تحصیلی فرد،بلکه در کلیت توسعه یافتگی یا عقب ماندگی یک جامعه نشان می دهد.

قاعدتا” در این مقال کوتاه و نیز در هیچ نوشته و روزنامه ای دیگر نمی توان تمامی زوایای این بحث راشکافت. اما میزان اهمیت آن با توجه به شکل گیری مفاهیم جدیدی همچون مدرسه بدون کیف ، دانش آموز محوری و فضای آموزشی به ناچار ما را بر آن می دارد تا گوشه ای ازموضوع را به مدد کارشناسان مسائل آموزشی حلاجی کنیم.

ادامه مطلب...