یلدا مبارک

جلسه والدین با مسوولین اجرایی بنیان

اولین جلسه هم اندیشی والدین محترم دانش آموزان دوره دوم و مسوولین اجرایی مجموعه آموزشی بنیان.

آموزش درس فارسی کلاس دوم

آموزش درس فارسی کلاس دوم با روش ایفای نقش.... آشنایی با مفاهیمی مانند درست کاری و راست گویی و زشتی عملکردهای ناپسندی مانند حق الناس و عواقب آن در زندگی...

کارت بیمه حوادث

کارت بیمه حوادث دانش آموزی به دانش آموزان کلیه پایه ها تحویل داده شد.

پاسخ مسئولین مجله رشد

پاسخ مسئولین مجله رشد به مطالب و نقاشی های دانش آموزان

زنگ شیرین نقاشی

زنگ شیرین نقاشی در کلاس اول

 

آموزش نقاشی پیش دبستانی

آموزش نقاشی نوآموزان پیش دبستانی با واحد کار انسان

آموزش مفاهیم علوم دوم

آموزش مفاهیم علوم دوم همراه با آزمایشهای مربوط به آن به صورت مشاهده عینی...

آموزش در کلاس ششم

آموزش روش صحیح مطالعه و حل مسئله در کلاس ششم توسط آموزگار کلاس

درس خوانداری کلاس اول

خواندن درس ای ایران کلاس اول به همراه پوشش اقوام ایرانی

مشاهده مطالب قدیمی تر...