کارگاه تربیت جنسی

۱. به کودکان در مورد مراقبت از بدنشان آموزش بدهید: به کودکان در مورد نحوه مراقبت از قسمت های مختلف بدن و اهمیت عدم دستیابی سایر افراد به قسمت های محرمانه بدن آموزش دهید. این آموزش ها باید مطابق سطح درک و فهم کودک و با ارائه مثال های واضح و روشن باشد.

۲. در مورد مفهوم آزار با کودک صحبت کنید: مفهوم آزار و کودک آزاری را با کلمات ساده و قابل فهم برای کودک توضیح دهید. باید دقت کنید که در مورد مسایل جنسی اطلاعات متناسب با سن کودک ارائه شوند و دادن اطلاعات زیاد از حد و نامتناسب با سن برای کودک آسیب زاست. برای گفت و گو راجع به مسایل جنسی کلمات خاصی را به کودک آموزش دهید تا بتواند با استفاده از آن ها راحت تر راجع به مسائل جنسی گفت و گو کند.

۳. مدل رفتاری کودک برای این گونه مراقبت ها باشید: والدین باید با رفتارشان به عنوان یک مدل روش مراقبت از بخش های مختلف بدن از جمله اندام های جنسی را به کودک آموزش دهند.

۴. به کودکان آموزش دهید که برخلاف قانون است که کسی رفتار جنسی را نزد آن ها یا با آن ها بروز دهد و در این مورد مثال هایی بزنید. به کودکان آموزش دهید که جه قسمت هایی از بدنشان را کسی حق ندارد ببیند یا لمس کند.

۵. به کودکان آموزش دهید که هر فردی می تواند مهاجم باشد. این که فرد مورد نظر عضو خانواده، دوست خانوادگی، فرد مورد اعتماد خانواده و... باشد رفتار او را موجه نمی سازد.

۶. به کودکان آموزش دهید که در صورت مواجهه با این درخواست ها یا احساس این که فرد مورد نظر، قصد چنین رفتارهایی را دارد، با نه گفتن و مخالفت، مانع رفتار شده و به سرعت از موقعیت خارج شوند و با والدین تماس بگیرند.

۷. به کودک آموزش دهید که احترام به بزرگترها به معنای اطاعت بدون چون و چرا از درخواست های آنان نیست و برای این که کودک با ادبی به نظر برسد، لازم نیست هر خواسته ای را اطاعت کند.

۸. به کودک آموزش دهید در مواقعی که مهاجم به زور متوسل می شود با فریاد کشیدن و کمک خواهی و اطلاع دادن به والدین، مربیان یا معلمان و یا استفاده از خطوط تلفنی کمک فوری سازمان بهزیستی یا پلیس ۱۱۰ امکان آزار را از مهاجم بگیرد.

به نقل از کتاب: سؤاستفاده جنسی از کودکان

(روشهای پیشگیری از کودک آزاری جنسی و نحوه مواجهه با آن)/ نوشته: دکتر جواد محمودی قرائی