قوانین بنیان - پیش ثبت نام 99-98

شعار بنیان : مغز خوب پرورده ، بهتر از مغز خوب انباشته است.

         

قوانین ثبت نام

ضمن خوش آمدگویی به شما و پیوستن به خانواده بنیان ، خواهشمندیم قوانین زیر را بعنوان بخشی از آیین نامه و شرایط ثبت نام در این واحد آموزشی با دقت مطالعه نمایید.

با توجه به اینکه رویکرد علمی ، این مرکز آموزشی مبتنی بر آموزش های دانش آموز محور ، که بر اساس موازین وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران تبیین گردیده است و به موازات آن بخشی از آموزشهای ویژه ، شامل مباحث فراشناخت ، استقلال فردی، خرد جمعی ، کارگروهی ، و ..... در دستور کار آموزشی و پرورشی دبستان می باشد . در زمینه مهارت های ورزشی (مدرسه فنون رزمی آموزشگاهی)، ریاضی( هندسه آموز، بازی و ریاضی ) ، خلاقیت( نقاشی و خوشنویسی، آواشناسی، رباتیک ، کارگاه چوب) ، طرح افزایش مهارت سواد خواندن ( طرح پرلز) ، فعالیتهای دست ورزی ( لیوان چینی ، روبیک، ....... ) و اجرای بخشی از آموزش های مونته سوری فعالیت دارد ، و با گذر زمان بر اساس مصوبات شورای برنامه ریزی آموزشی وتایید اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان دبستان اقدامات آموزشی دیگری به تناسب نیازهای نوآموزان و دانش آموزان جهت دستیابی به توسعه پایدار اجرا می شود.

لذا تقاضا داریم برای رسیدن به اهداف والای آموزشی دبستان و با شناخت انتظارات دقیق خویش ، و راهی که بعنوان مسیر یادگیری فرزندتان در آن گام می نهید ، توجه نموده و در صورتی که شما والدین بزرگوار آموزشهای مذکور را برای دلبندتان ضروری می دانید، پس از بررسی همه جوانب نسبت به ثبت نام قطعی فرزند خویش در این واحد آموزشی اقدام نمایید.

با توجه به آموزشهای اثر بخش و عملی که توسط اساتید دانشگاه اصفهان  از جمله ( جناب آقای دکتر احمد عابدی )  در این دبستان پیرامون ( مهارت های زندگی ، مهارتهای تفکر، مهارت های ارتباطی ، مهر ورزی ، نوع دوستی ، دوستی با طبیعت و هوش برتر ) برای والدین برگزار می گردد ، همکاری و حضور شما اولیا محترم در کارگاههای آموزشی ضروری می باشد.

                                                                  شورای برنامه ریزی آموزشی و پرورشی